1. Anvendelse

1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler angående levering af markedsføring fra Brandsite ApS, CVR-nummer 37250120.

 

2. Aftalegrundlag

2.1  Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af markedsføring/markedsføringsmateriale til kunden. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget

2.2  Alt online markedsføring, leveres i form af et abonnement med periode beskrevet i ordrebekræftelsen

2.3  Alt fysisk og digitalt markedsføringsmateriale leveres efter kundens godkendelse af udkast, med aftalte pris i ordrebekræftelsen. Skal der herefter, fra kundens side, laves rettelser, gives nyt tilbud på rettelser.

 

3. Serviceydelser

3.1  Kunden skal give Virksomheden adgang til oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at levere serviceydelsen.

3.2  Virksomheden er ikke ansvarlig for, nedbrud på kundens server, hjemmeside, eller andre forhold der gør at virksomheden ikke kan levere den aftalte ordre.

3.3  Ved aftalens indgåelse giver kunden Brandsite fuldmagt til at foretage ændringer på kundens hjemmeside, i henhold til aftalen. Ved væsentlige ændringer eller tilføjelser til kundens hjemmeside, skal der foreligge en fuldmagt. Det er kundens ansvar, på opfordring af Brandsite, at levere denne fuldmagt. Brandsite kan ikke holdes ansvarlig for ikke at leve op til aftalen, såfremt kunden ikke leverer en fuldmagt.

3.4  Alt materiale udviklet til kunden ejes af kunden – også efter samarbejdets ophør.

3.5  Brandsite foretager ikke ændringer, der er tiltænkt som værende skadelige eller misvisende.

 

4. Pris og betaling

4.1  Prisen for vores service følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2  Kunden skal betale alle fakturaer for levering af markedsføring med betalingsbetingelse 8 dage netto, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

5. Forsinket betaling

5.1 Hvis kunden undlader at betale en faktura rettidigt, af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til at pålægge et rykkergebyr på kr. 130,- pr. rykker.

 

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1  Virksomhedens tilbud er gældende i 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2  Kunden kan sende ordrer på services til Virksomheden skriftligt eller bestille mundtligt. Begge ordretyper er bindende.

6.3  Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

 

7. Levering

7.1  Virksomheden leverer serviceydelser løbende i den, i ordrebekræftelsen, angivne periode.

7.2 I de første 3 måneder af abonnementsperioden påbegyndes leveringen af serviceydelserne først når Virksomheden har registreret betaling for perioden.

 

8. Opsigelse og fortrydelse

8.1  I abonnementsperioden kan abonnementet ikke opsiges. Et abonnement skal opsiges senest 30 dage før udløb. Opsiges et abonnement ikke, eller opsiges det med mindre end 30 dage til udløb, forlænges abonnementet automatisk med samme bindingsperiode jf. ordrebekræftelsen.

8.2  Når der er afgivet en skriftlig accept på ordrebekræftelse, kan ordren ikke fortrydes.

 

9. Forbehold

9.1  Der tages forbehold for ændringer uden varsel – såsom trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produktets specifikationer.

9.2  Brandsite tager forbehold for ændringer i ydelser. Såfremt noget ekskluderes fra kundens løsning erstattes det med noget tilsvarende.

 

10. Gældende lov og værneting

10.1  Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

10.2  Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

Brandsite ApS
Kongensgade 66, 1.
5000 Odense C

CVR: 37250120

Telefon: 78 77 97 26
Mail: hej@brandsite.dk